Regenerativ ledelse handler om meget mere end bæredygtighed, klima og den slags. Det handler også om, at du som leder skaber et lederskab og en organisation, der bidrager til alles bedste.

Her hos mig, så handler det om, at vi ser, hvad naturen gør for at være langtidsholdbar - og lærer af den, så du lærer at bruge naturen som dit lederspejl.

For når du er bevidst om det, der er vigtigt for dig, og ser hvor det livgivende bor, så er det godt for dig, dine medarbejdere og din organisation.

Jeg kalder det livgivende ledelse.

Kender du også det, at du kører på autopilot?

At du er fanget i et hamsterhjul, der ikke er dit eget?

At du trænger til at genbesøge din sande natur?

Og blive mindet om, hvad der giver mening for dig?


Lær af naturen

Naturens cyklus viser dig balance

For mig er kontakten til alt levende det helt centrale i arbejdet med at finde balancen.

Det er i den levende natur, vi finder inspirationen til et langtidsholdbart lederliv.

For at vi kan bruge naturen som vores læremester - skal vi også have gode erfaringer med at være i den og med den. Det øver vi os i sammen, for der er flere elementer til det. Vi kan ikke tænke os til det - vi skal have erfaringer i og med naturen.

Udvikling i dit eget tempo
Hvad der kendetegner Ledernatur

Ledernatur handler om, at jeg er din sparringspartner i din proces henimod og ind i din egen natur.

Vi gør det ved, at naturen er dit spejl og din læremester. Jeg er den, der oversætter og guider og skubber, så du fornemmer din retning. 

Men ligesom naturen ikke har travlt, så har vi det heller ikke. Det handler om, at vores proces sammen skal give dig præcis det, der skal til for, at det bliver bæredygtigt. I dit liv og i dit lederskab.


Uanset om det handler om ledelse af medarbejdere i en organisation

- eller om det er ledelse af og i dit liv, så arbejder vi med det indre og ydre liv af dig som leder.

Din coach er uddannet 

Det er vigtigt for mig, at der er styr på videngrundlaget.

Hos mig og evt. samarbejdspartnere.

Hvor det passer dig

Jeg har min egen yndlingsskov, men vi kan sagtens tage til din yndlingsnatur. Du bestemmer.

Online

Online kan både stå alene eller være supplement til naturen. 

Procesfacilitering

Jeg har mange års erfaring med facilitering, undervisning og foredrag. 

Gratis afklarende samtale

Book en afklarende samtale, så vi sikrer, at vi er det rette match.

Book på solvi@ledernatur.dk 

Værdiafklaring

Fordi vi arbejder i kernen af din og din organisations natur, er det naturligt, at vi også arbejder med afklaring af jeres værdier.